Skip to main content
Skip table of contents

Audiokanava

Audiokanavissa on pieni sininen huomautussymboli, joka osoittaa, että kanava on auki.Kanava avautuu automaattisesti, jos se lisätään komponenttipaneeliin.Audiokanavilla on samanlainen alasvetoohjain kuin lähdöissä mykistyksen, mykistyksen poistamisen ja äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

Kaikki komponenttipaneelin komponentit, tulot, lähdöt ja audiot voidaan sulkea yksittäisten komponenttien sulkemissäätimillä.

Koko komponenttipaneeli voidaan sulkea komponenttipaneelin sulkemissäätimellä. Kun laitteet ovat ruudukkosolussa, ne voidaan sulkea tavalliseen tapaan oikean yläkulman "X"-säätimellä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.