Skip to main content
Skip table of contents

Hälytysten kuittaus

Hälytykset on myös mahdollista kuitata. Aktiivisille hälytyksille on olemassa "Kuittaa hälytys" -painike. Painike on näkyvissä kaikille hälytyksille niiden keston aikana. Tämä vaihtoehto on myös mahdollista asettaa aktiiviseksi System Manager -sovelluksen Hälytysasetuksissa. Siinä tapauksessa hälytys on aktiivinen, kunnes käyttäjä kuittaa sen. Hälytysten enimmäismäärä hälytysikkunassa on 100. Jos raja ylittyy, vanhin ei-aktiivinen hälytys poistetaan. Hälytysikkunan alapuolella on alasvetoikkuna, jossa on vaihtoehtoja näyttää kaikki hälytykset (oletus) tai vain aktiiviset hälytykset.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.