Skip to main content
Skip table of contents

Henkilöhaku

  • Tarvitsee lisenssin master-palvelimelle

Tiloja on kolme

  1. Toistotila: kaikki henkilöt tunnistetaan (tämä on oletustila)

  2. Henkilöhakutila: valittu henkilö etsitään toistetuista videoista

  3. Kaikki henkilöt -hakutila: etsi kaikki henkilöt, yritä näyttää sama henkilö vain kerran

Havainnekuvat

Löydetyt henkilöt näkyvät pikkukuvaluettelossa. Kaikille henkilöille ja valituille henkilöhakutuloksille on erilliset luettelot.

  • Hiiren pikkukuvan napsautus (tai Enter-näppäin) näyttää pikkukuvan sijainnin videossa

  • Hiiren pikkukuvan kaksoisnapsautus avaa pikkukuvavideon toiston uudessa välilehdessä

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.