Skip to main content
Skip table of contents

Laitevälilehden nimeäminen

Välilehtivalikkoon pääsee hiiren kakkospainikkeella

  1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella laitteen välilehden nimen yläosaa

  2. Valitse Nimeä välilehti uudelleen

Kirjoita välilehden nimi ja paina enter Laitevälilehden uudelleennimeämisen jälkeen käyttäjä voi helposti järjestää tarvittavat kamerat laitevälilehden korjaamiseksi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.