Skip to main content
Skip table of contents

Listojen lataaminen kameroihin

Latauksen avulla käyttäjä voi ladata luomiaan listoja kameraan tai kameroihin

  1. Valitse kamera, joka listat ladataan

  2. Valitse Tallenna

  3. Valitse kamerat, joihin listat ladataan

  4. Valitse Lähetä

  5. Latauksen jälkeen tilakentässä näkyy tiedot Listat ladattu kameraan

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.