Skip to main content
Skip table of contents

Laitteet, FR-tapahtumat, ja Havaittujen kasvojen visualisointi

Laitteet

FR-palvelu osaa käyttää useita laitteita kasvojen havainnoinnissa ja tunnistuksessa. Tuetut laitteet ovat CPU, Intel GPU, Nvidia GPU ja MAIC (Mirasys AI -kortti).

FR-tapahtumat

FR-tapahtumat näytetään Spotter sovelluksen Smart Recognition pluginissa. Aikaisempia FR-tapahtumia voidaan hakea Spotter sovelluksen Smart Search pluginilla.

Havaittujen kasvojen visualisointi

Havaitut kasvot voidaan näyttää Spotter sovelluksen ​​​VCA Visualization pluginilla (Korosta-valikko kameran työkalupalkissa).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.