Skip to main content
Skip table of contents

Mirasys Kasvojen Tunnistus (FR)

Face Recognition (FR) palvelua käytetään kasvojen havainnointiin ja tunnistamiseen. VMS-järjestelmä saa tiedon kun kasvot havaitaan valituilta kameroilta, ja kun tietty henkilö on tunnistettu videokuvasta. Yhdessä Mirasys List Managementin kanssa tämä mahdollistaa esimerkiksi automaattisen järjestelmän luomisen henkilöiden kulunvalvontaan.

Huomaa että huijausyritysten tunnistus ei sisälly versioon 9.6.

FR-palvelu havaitsee kasvot videokuvista ja lähettää havaintotiedot List Management (LM) -palvelulle tunnistusta ja listojen vertailua varten.

FR-palvelulla on oma asennusohjelma, joten sitä voidaan ajaa erillisellä palvelimella tai joillakin VMS-palvelimilla.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.