Skip to main content
Skip table of contents

Mirasys Listojen Hallinta Esittely

List Management (LM) palvelua käytetään kasvojentunnistuksen (FR) ja rekisterikilpien tunnistuksen (LPR) tapahtumien käsittelyyn, yhdistämällä havaittu kasvo ja rekisterinumero henkilöllisyyteen ja listaan. LM-palvelua käytetään henkilöllisyyksien ja listojen tietojen tallentamiseen, LPR- ja FR-tapahtumien vastaanottamiseen ja tallentamiseen, LPR- ja FR-tapahtumien lähettämiseen sovelluksille, hakuihin tallennetuista tapahtumista sekä LPR- ja FR-tapahtumien lähettämiseen VMS-palvelimelle käsittelyä varten.

LM-palvelun tehtäviä:

  • Tallentaa henkilöllisyyksiä ja listoja tietokantaan

  • Vastaanottaa ja tallentaa LPR- ja FR-tapahtumia tietokantaan

  • Yhdistää havaitut rekisterinumerot ja kasvot määriteltyihin henkilöllisyyksiin ja listoihin

  • Hakee LPR- ja FR-tapahtumia tietokannasta annetuilla hakuparametreilla

  • Lähettää reaaliaikaisia LPR- ja FR-tapahtumia sovelluksille

  • Lähettää LPR- ja FR-tapahtumat VMS-palvelimelle käsittelyä varten

  • Ilmoittaa sovelluksille ja VMS-palvelimille muutoksista henkilöllisyyksissä ja listoissa

  • Mahdollistaa integraation rekisterikilpien ja kasvojentunnistuksen kanssa

LM-palvelulla on erillinen asennusohjelma, joten sitä voidaan ajaa erillisellä palvelimella tai jollakin VMS-palvelimella.

Listoja ja henkilöllisyyksiä voi muokata System Manager sovelluksessa sekä Spotter sovelluksessa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.