Skip to main content
Skip table of contents

Ohjeita rekisterilaatojen tunnistuskameroiden sijoittelulle

On suositeltavaa asentaa kamera keskelle autoa


Jos kamera on sivuIla, kulma ei saisi olla suurempi kuin 30 astetta.


Kamera tulisi asentaa ajoneuvon yläpuolelle, niin että ajovalot eivät osu suoraan kameraan.


Varmista että rekisterikilven leveys on vähintään 120 pikseliä ja korkeus vähintään 50 pikseliä.

Korkeus vähintään 50 pikseliä

Leveys vähintään 120 pikseliä


Rekisterikilpi pitää olla suorassa +/- 10 astetta


LPR-asetukset System Manager sovelluksessa

Varmista että oikea alue (Americas / Eurasia) on valittu.


Tunnistusalueen säätö

Tunnistusalue määrittää mistä kohtaa kuvaa rekisterikilpiä tunnistetaan.

Älä laita tunnistusaluetta aivan kuvan reunoihin asti. Kuvan reunalla rekisterikilpi on usein vain osittain näkyvissä, ja on parempi tunnistaa vain rekisterikilvet jotka ovat kokonaan näkyvillä.

Koko rekisterikilpi on tunnistusalueen sisällä, ja rekisterikilpi tunnistetaan.

Rekisterikilpi ei ole kokonaan tunnistusalueen sisällä, ja rekisterikilpeä ei tunnisteta.


Maatunnistus

Monissa maissa kirjain O on samanlainen kuin numero 0, ja kirjain I samanlainen kuin numero 1. Maatunnistuksen käyttöönotto parantaa rekisterinumeron tunnistuksen tarkkuutta näissä tapauksissa.

Esimerkiksi Brasilian rekisterinumerot ovat muodossa “abc1d23”.


Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja

Rekisterikilpi ei ole kokonaan näkyvissä

Ratkaisu: Älä laita tunnistusaluetta liian lähelle kuvan reunoja.


Kuvakulma tekee rekisterinumeron lukemisen vaikeaksi

Ratkaisu 1: Siirrä kamera parempaan paikkaan.

Ratkaisu 2: Säädä tunnistusaluetta niin että rekisterikilpi tunnistetaan silloin kun se on paremmin näkyvillä.


Toisen auton ajovalot heijastuvat rekisterikilvestä

Ratkaisu 1: Siirrä kamera parempaan paikkaan.

Ratkaisu 2: Säädä tunnistusaluetta niin että rekisterikilpi tunnistetaan silloin kun toisen ajoneuvon ajovalot eivät osu rekisterikilpeen.


Rekisterikilpi on liian pieni

Ratkaisu 1: Siirrä kamera parempaan paikkaan tai säädä zoomausta.

Ratkaisu 2: Säädä tunnistusaluetta niin että rekisterikilpi tunnistetaan silloin kun ajoneuvo on lähempänä kameraa.

Ratkaisu 3: Säädä rekisterikilven minimikorkeutta LPR-asetuksissa niin että liian pieniä rekisterikilpiä ei tunnisteta.


Rekisterikilpi on suttuinen

Ratkaisu 1: Säädä terävyyttä ja sulkimen nopeutta kameran asetuksissa.

Ratkaisu 2: Lisää alueen valaistusta.


Rekisterikilpi on ylivalottunut

Ratkaisu 1: Säädä kameran kuva-asetuksia.

Ratkaisu 2: Tarkista kameran sijainti ja siirrä tarvittaessa ylemmäs jotta ajovalot eivät osu suoraaan kameraan.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.