Skip to main content
Skip table of contents

Tietoa Mirasys VCA:sta

Mirasys VCA (Video Content Analytics) sisältää joukon reaaliaikaisia videoanalyysiratkaisuja, jotka hyödyntävät kehittyneitä kuvankäsittelyalgoritmeja videon muuttamiseksi käyttökelpoiseksi älykkyydeksi.
Tuotteen ytimenä on kehittynyt kohteiden tunnistus- ja seurantamoottori, joka seuraa jatkuvasti liikkuvia ja paikallaan olevia kohteita.

Seurantamoottoriin on sisäänrakennettu häiriönsietokyky ympäristön häiriötekijöille, kuten muuttuvalle valaistukselle, liikkuvalle lehdistölle, veden aaltoilulle jne.

Mirasys VCA on yleisnimitys videoanalytiikan lisävarusteiden tuotevalikoimalle, joka sisältää muun muassa seuraavia toimintoja:

 • Kyky havaita aggressiivista käyttäytymistä.

 • Kyky havaita kaatumisia.

 • Kyky havaita suunnattuihin ylityksiin.

 • Kyky havaita toistuvia liikkeitä.

 • Kyky havaita havaita henkilöt, joiden kädet ovat ylhäällä.

 • Deep learning objekti seurannan luokitukset ovat nyt henkilö, bussi, moottoripyörä, polkupyörä, auto, pakettiauto, kuorma-auto, trukki, sekä laukku.

 • Tuki erilaisille tapahtuma tiloille: start (oletus), on, stop. Huomaa, että tilat on ja stop ovat käytettävissä vain, jos ne on määritelty VCA Core määritystiedostoissa.

Muut ominaisuudet ovat:

Liikeobjektien seuranta

Liiketietoihin perustuva kohteen korostus seuranta ja automaattinen zoomaus.
Liiketiedot tuotetaan palvelinpohjaisella, hermeneuttisella liiketunnistuksella.

Tripwire laskenta

Liikeobjektien seurantatoiminnon lisäksi, yläpuolelle asennettujen kameroiden Tripwire laskennan ja Spotter-asiakasohjelmaan perustuvan laskurin visualisoinnin.

Kohteen käyttäytymisen/ominaisuuksien havaitseminen

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi se pystyy jatkuvasti seuraamaan ja luokittelemaan liikkuvia ja paikallaan olevia kohteita, ja siinä on täysi valikoima sääntöpohjaisia suodattimia, kuten sisäänkäynti, uloskäynti, ilmestyminen, katoaminen, pysähtyneet kohteet, suuntarajoitukset, kohteiden laskenta, oleskelu, kohteen tyyppi ja kohteen nopeus.

Useita suodattimia ja sääntöjä tuetaan millä tahansa useiden päällekkäisten havaitsemisalueiden yhdistelmällä, minkä lisäksi käytössä on edistyksellinen ihmisten seurantamoottori, joka on optimoitu ihmisten seurantaan sekavissa sisätiloissa, kuten vähittäiskauppatilanteissa. Sisältää erityisiä korkean tarkkuuden laskentatoimintoja, jotka on optimoitu käytettäväksi vilkkaissa kohtauksissa.

Analytiikkavaihtoehdot

Saatavana erillisinä sovelluksina, tuotteina tai projektipohjaisten integraatioiden kautta:

 • Kamerapohjainen (sisäänrakennettu, edge) analytiikka tukee valittuja kameravalmistajia ja niiden toimintoja valmistajakohtaisten integraatioliittimien avulla.

 • Äänianalytiikkatekniikoilla tarkoitetaan ohjelmistoja, joiden avulla äänisignaaleista voidaan poimia tietoa ja merkityksiä, kuten havaita lasin rikkoutumisen äänet jne.

 • Kasvontunnistustekniikoilla tarkoitetaan ohjelmistoja tai kameraominaisuuksia, joiden avulla henkilön henkilöllisyys, ikä, sukupuoli jne. voidaan tunnistaa tai varmistaa automaattisesti videomateriaalista.

 • Rekisterikilpien tunnistustekniikoilla (ANPR/LPR) tarkoitetaan ohjelmistoja tai kameraominaisuuksia, joiden avulla ajoneuvojen tai konttien numerot voidaan tunnistaa automaattisesti.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.