Skip to main content
Skip table of contents

Tuetut Käyttöjärjestelmät

Mirasys käyttää kolmannen osapuolen ratkaisua VCA:ta varten, joka on integroitu Mirasys VMS:ään.

Virallisesti tuetut käyttöjärjestelmät ovat

  • Windows 10

  • Ubuntu 18.04

Näillä käyttöjärjestelmillä saat parhaan suorituskyvyn.

Voit silti käyttää Mirasys VMS -palvelimessa mitä tahansa muuta uudempaa käyttöjärjestelmää tai palvelinkäyttöjärjestelmää.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.