Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Aikataulu

Aikataululähde mahdollistaa aikataulun määrittelyn ajalle, jolloin lähde on joko päällä tai pois päältä. Aikataulu muu lähde voidaan viitata [Lähdesuodatin] -sääntökaaviossa. Lisäksi aikataululähdettä voidaan käyttää suoraan ohjaamaan VCA:n viritettyä tilaa.

image-20240104-084456.png

Ominaisuudet

  • Schedule (Aikataulu): Klikkaa ja vedä -käyttöliittymä, jonka avulla voidaan määritellä päälläolojaksot (vihreällä) ja poissaolojaksot (harmaalla). Kukin rivi edustaa yhtä viikon seitsemästä päivästä ja kukin sarake puolen tunnin jaksoa 24 tunnin aikana.

  • Set Arm/Disarm (Viritetty/Ei Viritetty): Kun tämä on valittuna, aikataululähde asettaa suoraan VCA:n viritetyn tilan edellä määritellyn aikataulun mukaisesti.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.