Skip to main content
Skip table of contents

VCA - And

Looginen operaattori, joka yhdistää kaksi sääntöä ja laukaisee tapahtumia vain, jos molemmat syötteet ovat totta.

Graafinen näkymä

image-20240103-103051.png

Lomakkeen näkymä

image-20240103-103059.png

Konfigurointi

Property

Description

Default Value

Name (Nimi)

Käyttäjän määrittelemä nimi tälle säännölle

“And #”

Can Trigger Actions (Voi laukaista toimintoja)

Määrittää, voiko tämän säännön tuottamat tapahtumat käynnistyä.

Active

Input A (Sisääntulo A)

Ensimmäinen sisääntulo

None

Input B (Sisääntulo B)

Toinen sisääntulo

None

Per Target (Per kohde)

Laukaise yksi tapahtuma per seurattava kohde

Active

Jos tarkastellaan kohtausta, jossa on kaksi läsnäolosääntöä, jotka on yhdistetty kahteen erilliseen alueeseen, jotka on yhdistetty AND-säännöllä, alla olevassa taulukossa selitetään Per Target -ominaisuuden käyttäytyminen. Huomaa, että kohde viittaa tässä seurattuun kohteeseen, jonka VCA-seurantamoottori havaitsee.

State

Per Target

Outcome

Object A in Input A, Object B in input B

On

Kaksi tapahtumaa, yksi kullekin kohteelle

Object A in Input A, Object B in input B

Off

Vain yksi syntynyt tapahtuma

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.