Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Double-knock-sääntö

Double-knock (kaksinkertainen koputus) Looginen sääntö käynnistyy, kun kohde tulee alueelle, joka on aiemmin tullut toiselle määritellylle alueelle tietyn ajan kuluessa. Edellinen-säännön aikaväli määrittää, kuinka paljon aikaa voi kulua sen välillä, kun kohde tulee ensimmäiselle ja toiselle aluelle. Loogisen double-knock-säännön kuvaaja on seuraava:

image-20240104-084007.png

Sääntöä voidaan tulkita seuraavasti: "Kohde on vyöhykkeellä 2 ja oli aiemmin vyöhykkeellä 1 viimeisten 1000 millisekunnin aikana". Tätä sääntöä voidaan käyttää vankkana tapana havaita alueelle tulo. Koska objektin on tultava kahdelle alueelle tietyssä järjestyksessä, se pystyy poistamaan väärät positiiviset tulokset, joita pelkkä läsnäolosääntö voi aiheuttaa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.