Skip to main content
Skip table of contents

VCA - HTTP

HTTP-lähde luo mielivaltaisen REST API -päätepisteen, jossa on tilamuuttuja, joka voidaan asettaa todeksi tai vääräksi. Tämä luo virtuaalisen digitaalisen tulon, jonka kolmannen osapuolen järjestelmät voivat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. HTTP-lähteeseen voidaan viitata [Source Filter] -sääntökaaviossa.

image-20240104-084402.png

Ominaisuudet

  • Endpoint URL: Tilamuuttujan määrittelevä REST API -päätepiste.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.