Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Läsnäolo A- tai B-alueella

Tämä sääntö käynnistyy, kun esine on joko alueella A tai alueella B. Sen kuvaaja on seuraava:

image-20240104-084104.png

Tyypillinen käyttötapaus tälle säännölle on, että on useita alueita, joille pääsy on kielletty, mutta joita ei voida helposti kattaa yhdellä vyöhykkeellä. Voidaan luoda kaksi aluetta, jotka liitetään kahteen erilliseen Läsnäolosääntöön, ja ne voidaan sitten yhdistää Or-säännöllä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.