Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Manipulaatiotunnistus

Tamper Detection -toiminnon käyttöönotto

 1. Avaa kamera View Channels (Näytä kanavat) -valikosta

 2. Avaa Tracking (seuranta)

 3. Ota Tamper Detection (manipulaatiotunnistus) käyttöön

 4. Aseta Duration (kesto)

 5. Aseta alueen Area Threshold (kynnysarvo)

Hälytyksen luominen manipulaatiotunnistuksesta

 1. Avaa hälytykset tarvittavasta VMS-palvelimesta

 2. Valitse Uusi hälytys

 3. Kirjoita hälytyksen nimi

 4. Valitse Laukaisin Metadata

 5. Valitse kamera luettelosta

 6. Valitse Tamper Detection

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.