Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Miten sääntöjä testataan

  1. Avaa Burnt-in Annotaatio

  2. Ota Event Log (tapahtumaloki) käyttöön

  3. Ota Display Line Counters (Näytön linjalaskurit) käyttöön

  4. Ota Display Blob Map (Näytä Blob-kartta) käyttöön

  5. Ota Display Objects (objektien näyttäminen) käyttöön

    1. Ota Object Area (objekti alue) käyttöön

    2. Ota Object Class (objekti Luokka) käyttöön

Avaa oikea kamera ja tarkista, että käynnistetyt tapahtumat näkyvät.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.