Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Or

Looginen operaattori, joka yhdistää kaksi sääntöä ja laukaisee tapahtumia, jos jompikumpi syötteistä on tosi.

Graafinen näkymä

image-20240103-104317.png

Lomakkeen näkymä

image-20240103-104326.png

Konfigurointi

Property

Description

Default Value

Name (Nimi)

Käyttäjän määrittelemä nimi tälle säännölle

“Not #”

Can Trigger Actions (Voi laukaista toimintoja)

Määrittää, voiko tämän säännön tuottamat tapahtumat käynnistyä.

Active

Input A (Sisääntulo A)

Ensimmäinen sisääntulo

None

Input B (Sisääntulo B)

Toinen sisääntulo

None

Per Target (Per kohde)

Laukaise yksi tapahtuma per seurattava kohde

Active

If we consider a scene with two Presence rules connected to two separate zones, connected by an OR rule, the table below explains the behaviour of the Per Target property.

State

Per Target

Outcome

Object A in Input A, No object in input B

On

Kaksi tapahtumaa, yksi kullekin kohteelle

No object in Input A, Object B in input B

On

Vain yksi syntynyt tapahtuma objekti B:lle

Object A in Input A, No object in input B

On

Vain yksi syntynyt tapahtuma objekti A:lle

Object A in Input A, No object in input B

Off

Vain yksi syntynyt tapahtuma

No object in Input A, Object B in input B

Off

Vain yksi syntynyt tapahtuma

Object A in Input A, No object in input B

Off

Vain yksi syntynyt tapahtuma

Lisäksi on tärkeää huomata, että jos sääntö laukeaa, kun Per Target on kytketty pois päältä, se ei laukea uudelleen ennen kuin se "nollataan", eli ennen kuin OR-ehto ei ole enää tosi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.