Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Previous

Looginen operaattori, joka laukaisee syöttötapahtumat, jotka olivat aktiivisia jossain vaiheessa menneen aikaikkunan aikana. Tämä ikkuna määritellään nykyisen ajan ja nykyistä aikaa edeltävän ajanjakson väliseksi ajaksi (määritetään Interval-arvolla).

Graafinen näkymä

image-20240103-104534.png

Lomakkeen näkymä

image-20240103-104543.png

Configuration

Property

Description

Default Value

Name (Nimi)

Käyttäjän määrittelemä nimi tälle säännölle

“Previous #”

Can Trigger Actions (Voi laukaista toimintoja)

Määrittää, voiko tämän säännön tuottamat tapahtumat käynnistyä.

Active

Input (Sisääntulo)

Sisääntulo

None

Per Target (Per kohde)

Laukaise yksi tapahtuma per seurattava kohde

Active

Interval (Aikaväli)

Aika millisekunteina

1

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.