Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Sääntöjen luominen

  1. Klikkaa Rules (säännöt)

  2. Klikkaa Add Rule (Lisää sääntö)

  3. Valitse sääntö luettelosta

  4. Määritä säännön nimi

  5. Valitse Zone (alue)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.