Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Uudelleentriggeröintisuodatin

Retrigger (Uudelleentriggeröinti)-suodatin toimii tapahtuman läpivientinä, joka luo tapahtuman vain, jos tulo ei ole aiemmin lauennut määritellyn aikavälin sisällä.

Tyypillisesti Retrigger Filter -suodatinta käytetään sääntöjen yhdistelmän lopussa päällekkäisten hälytysten lähettämisen estämiseksi, ja tämä tarjoaa tarkemman hallinnan kuin Event Retrigger Time -vaihtoehto. Retrigger Filter -suodattimen tuottamat tapahtumat ovat syöttösäännön tapahtumatyyppiä.

Graphical View

image-20240103-101637.png

Form View

image-20240103-101645.png

Configuration

Property

Description

Default Value

Name (Nimi)

Käyttäjän määrittelemä nimi tälle säännölle

“Retrigger #”

Can Trigger Actions (Voi laukaista toimintoja)

Määrittää, voiko tämän säännön tuottamat tapahtumat käynnistyä.

Active

Input (Sisääntulo)

Sisääntulo sääntö

None

Interval (Aikaväli)

Aika, jolloin syöttötapahtuma ei voi synnyttää toista tapahtumaa.

3

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.