Skip to main content

AI opas

Mirasys Documentation

Ohjeita rekisterilaatojen tunnistuskameroiden sijoittelulle

On suositeltavaa asentaa kamera keskelle autoa Jos kamera on sivuIla, kulma ei saisi olla suurempi kuin 30 astetta. Kamera tulisi asentaa ajoneuvon yläpuolel...

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.