Skip to main content
Skip table of contents

Äänentunnistus

Aseta Audio  -sivun Äänentunnistus  -välilehdellä äänentunnistuksen ylä- ja alarajat.
Järjestelmä tallentaa ääntä, kun äänen taso ylittää ylärajan.
Lisäksi voit asettaa järjestelmän antamaan hälytyksen, kun äänitaso ylittää. ylärajan tai putoaa alarajan alapuolelle.

Rajojen asettaminen:

 1. Valitse äänikanava luettelosta.

 2. Valitse Laskuri päälle / pois

  1. Järjestelmä näyttää äänitason Yläraja- ja Alaraja -ilmaisimissa, ja laskurit kasvavat aina, kun äänentunnistus aktivoidaan.

  2. Ylempi laskuri kasvaa, kun äänitaso ylittää ylärajan. Alempi laskuri kasvaa, kun äänen taso laskee alarajan alapuolelle.

 3. Aseta yläraja niin, että tavallisissa olosuhteissa äänenvoimakkuus pysyy rajan alapuolella.

  1. Äänentunnistus aktivoituu, kun taso ylittää rajan.

 4. Aseta alaraja niin, että äänitaso pysyy normaaliolosuhteissa rajan yläpuolella.

  1. Äänentunnistus aktivoituu, kun taso laskee rajan alapuolelle.

 5. Nollaa laskurit napsauttamalla nollauspainikkeita.

 6. Sammuta laskurit napsauttamalla Laskuri päälle / pois -painiketta.

 7. Tallenna asetukset valitsemalla OK

Voit säätää äänenvoimakkuutta ja myös mykistää äänikanavan.

Näitä asetuksia ei tallenneta; ne muuttavat vain äänen toistotapaa ääniasetuksissa.

 • Mykistä Mykistää äänikanavan

 • Säädä äänenvoimakkuutta Säätää äänenvoimakkuutta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.