Skip to main content
Skip table of contents

Äänilaitteiden lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Järjestelmä tukee kolmea perustyyppistä äänikomponenttia: yksisuuntaisia analogisia ja IP-äänikanavia, kaksisuuntaisia IP-äänikanavia ja yhtä audioviestintäkanavaa.

Äänilaitteiden konfigurointi:

 1. Avaa VMS-videonhallintapalvelimet-välilehti

 2. Valitse oikea palvelin ja avaa valikosta Laitteisto-sivu.

 3. Avaa Ääni

 4. Valitse Lisää

 5. Valitse lähde luettelosta.

 6. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  1. Mono. Valitse käyttääksesi kahta monokanavaa.

  2. Stereo. Valitse yhdistääksesi kaksi monokanavaa yhdeksi stereokanavaksi.

 7. Valitse OK

Huom: IP-kamerapohjaisia IP-äänitulo- ja -lähtökanavia lisätään järjestelmään ensisijaisesti automaattisten kamerahakutyökalujen kautta.Jos IP-kamerapohjaista äänikanavaa ei voida lisätä kameran hakutyökalujen kautta tai jos kanava lisätään myöhässä, noudata yllä olevat ohjeet äänikanavan lisäämiseksi

Äänilaitteen muokkaaminen

 1. Avaa VMS-videonhallintapalvelimet-välilehti

 2. Valitse oikea palvelin ja avaa valikosta Laitteisto-sivu.

 3. Avaa Ääni

 4. Valitse äänikanava listalta

 5. Napsauta Muokkaa äänikanavaa 

  • välilehden oikeasta alakulmasta. Näyttöön tuleeMuokkaa äänikanavaa  -valintaikkuna.

 6. Muokkaa tietokenttiä.

 7. Valitse OK

Äänilaitteen poistaminen:

 1. Avaa VMS-videonhallintapalvelimet-välilehti

 2. Valitse oikea palvelin ja avaa valikosta Laitteisto-sivu.

 3. Avaa Ääni

 4. Valitse äänikanava listalta

 5. Napsauta Poista viimeinen äänikanava luettelosta

  • välilehden oikeasta alakulmasta. Huomaa: Et voi poistaa äänilaitetta luettelon keskeltä; vain viimeksi lisätty äänilaite voidaan poistaa.

 6. Luettelon viimeinen äänilaite poistetaan palvelimelta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.