Skip to main content
Skip table of contents

Easy LPR käyttö

Easy LPR sisältää seuraavat toiminnot:

  • Suora seuranta yhdestä kamerasta samanaikaisesti

  • Haku rekisterikilven perusteella

  • Listojen hallinta

  • Digitaalisten lähtöjen ohjaus listojen perusteella

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.