Skip to main content
Skip table of contents

Easy LPR-ominaisuuden aktivointi

  1. Avaa Videonhallintapalvelimet-välilehti

  2. Avaa Kamerat

3. Avaa VCA-ominaisuudet

4. Valitse kamera listalta

5. Ota käyttöön EASY LPR

6. Valitse OK

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.