Skip to main content
Skip table of contents

Failover-järjestelmän rakentaminen

Lähtökohta

Master-palvelin ja 1 tallennus VMS-palvelin on lisätty järjestelmään

Tälle VMS-palvelimelle on asetettu varapalvelin toiminnon käyttöönotto tallennuspalvelimelle

 1. Avaa VMS-videonhallintapalvelimet-välilehti

 2. Valitse slave-palvelin listalta

 3. Avaa Yleinen

 4. Määritä Varapalvelinasetuksista VMS-palvelinryhmän tunniste:

 5. Ota käyttöön Tälle VMS-palvelimelle on asetettu varapalvelin

 6. Ota käyttöön Havaitse VMS-palvelimen vioittuminen yhteyden katketessa

 7. Määritä arvo asetukselle Yhteyttä ei 

 8. Valitse OK

Varapalvelimen lisääminen

 1. Avaa VMS-videonhallintapalvelimet-välilehti

 2. Valitse Lisää VMS-palvelin

 3. Määritä palvelimen nimi

 4. Määritä IP-osoite

 5. Määritä VMS-palvelinryhmän tunniste

 6. Ota käyttöön Käytä varapalvelimena

 7. Valitse OK

Lisäyksen jälkeen VMS-palvelin-välilehdellä näkyy Varapalvelimet-rivi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.