Skip to main content
Skip table of contents

Hälytyksen luonti Easy LPR tapahtumasta

  1. Avaa Videonhallintapalvelimet-välilehti

  2. Avaa Hälykset

  3. Valitse Uusi hälytys

4. Määritä tarvittavat tiedot Yleinen-välilehdellä

5. Avaa Laukaisin välilehti

6. Valitse Tyyppi - Metadata

7. Valitse LPR kamera laatikosta

8. Valitse haluttu tapahtuma listalta:

  • Easy LPR: Other plate detected

  • Easy LPR: Black list plate detected

  • Easy LPR: White list plate detected

9. Määritä hälytyksen toiminnot

10. Aseta kalenteri

11. Tarkista yleisnäkymä hälytyksestä

12. Valitse OK vahvistaaksesi hälytyksen luonnin

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.