Skip to main content
Skip table of contents

Järjestelmäosoitteet

Pääpalvelin on valvontajärjestelmän keskuspalvelin.

Kaikki muut VMS-palvelimet muodostavat yhteyden siihen, ja kaikki asiakassovellukset kommunikoivat pääpalvelimen kautta. Kirjautumisvaiheessa asiakassovellukset voivat valita pääpalvelimen, johon ne muodostavat yhteyden.

Voit määrittää useita pääpalvelinosoitteita, joihin asiakassovellukset voivat muodostaa yhteyden.
 Osoitteet voidaan antaa IP-osoitteina (esim. http://195.168.0.1) tai DNS-nimina (esim. http://www.example.com ).

Huom: Käyttäjät voivat muodostaa yhteyden mihin tahansa määritettyyn pääpalvelimen osoitteeseen, jos heillä on yhteensopiva pääpalvelimen käyttäjänimi ja salasana.

Master-palvelimen lisääminen:

 1. Avaa Järjestemä\Järjestelmäasetukset\Järjestelmäosoitteet

 2. Valitse Lisää uusi järjestelmäosoite

 1. Kirjoita uusi järjestelmäosoite (joko IP-osoite tai DNS-nimi) Palvelimen uusi osoite-kenttään.

 2. Valitse OK

Master-palvelimen osoitteen muokkaminen:

 1. Avaa Järjestemä\Järjestelmäasetukset\Järjestelmäosoitteet

 2. Valitse muutettava osoite listalta

 3. Valitse Vaihda järjestelmän osoite

 1. Kirjoita VMS:n uusi IP-osoite tai DNS-nimi Palvelimen uusi osoite -kenttään.

 2. Valitse OK

Master-palvelimen osoitteen poistaminen:

 1. Avaa Järjestemä\Järjestelmäasetukset\Järjestelmäosoitteet

 2. Valitse listalta poistettava master-palvelimen osoite

 3. Click Remove system address .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.