Skip to main content
Skip table of contents

Käyttäjätilin poistaminen käytöstä tai aktivoiminen

Käyttäjätilin poistaminen käytöstä tai aktivoiminen

Jos haluat estää käyttäjää kirjautumasta järjestelmään, mutta haluat säilyttää käyttäjätunnuksen myöhempää käyttöä varten, voit poistaa tilin käytöstä.
Kun käyttäjä saa jälleen luvan kirjautua järjestelmään, voit aktivoida tilin.

Käyttäjätilin poistaminen käytöstä tai aktivoiminen:

  1. Avaa Käyttäjät-välilehti ja valitse käyttäjä listasta

  2. Valitse Muokkaa käyttäjää

  3. Tee jokin seuraavista:

    1. Voit poistaa tilin käytöstä poistamalla valintaruudun Aktiivinen.

    2. Aktivoi tili valitsemalla valintaruutu Aktiivinen.

  4. Valitse OK

Huom: Domain-based (LDAP) -käyttäjiä ei voi poistaa tai poistaa System Managerilla.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.