Skip to main content
Skip table of contents

Käyttöjärjestelmän yhteensopivuus

Mirasys VMS V9 tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä:

Käyttöjärjestelmä

Palvelin, joka tukee analogista kameraa kaappauskorttien kautta

Palvelin, jossa on vain IP-kameroita tai kytkettyjä videopalvelimia (enkooderit)

Gateway-palvelin

System Manager-sovellus

Spotter-sovellus

Windows 10

-

X

X

X

X

Windows 11

-

X

X

X

X

Windows Server 2016

-

X

X

X

X

Windows Server
2019

X

X

X

X

Windows Server 2022
(V9.5.0 ja uudempi)

X

X

X

X

HUOM

Varmista, että "Desktop Experience" -ominaisuus on aktivoitu Windows-palvelinkäyttöjärjestelmissä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.