Skip to main content
Skip table of contents

Kenttien arvojen lisääminen

  1. Valitse oikea kenttä ja napsauta Muokkaa arvoja

2. Valitse Lisää uusi arvo

3. Määritä arvolle nimi

4. Valitse OK

Uusi lisäarvo näkyy listassa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.