Skip to main content
Skip table of contents

Kenttien arvojen muokkaaminen

  1. Valitse Muokkaa arvoja

2. Valitse arvo ja paina Muikkaa arvoa

3. Määritä uusi arvo ja paina OK

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.