Skip to main content
Skip table of contents

Kenttien järjestyksen muuttaminen

  1. Valitse arvo ja aseta arvojen oikea järjestys napsauttamalla nuolia.

  2. Valitse OK vahvistaaksesi muutoksen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.