Skip to main content
Skip table of contents

Kuvatahtien optimointi

Liukusäädin on tarkoitettu arvioimaan kuormitusta, kun palvelinta käytetään sekä tallennuspalvelimena että asiakastyöasemana.
Paikallisen/etäkäytön oletusarvo on 50%.
Jos käyttäjä haluaa rajoittaa kameroiden määrää tai haluttujen kamera-asetusten käyttöä, liukusäädintä voidaan vetää kohti 100 % määrittääksesi kaikki halutut kamerat halutuilla asetuksilla.
On kuitenkin huolehdittava, ettei palvelinta ylikuormita tällaisessa tilanteessa.
Sen jälkeen, kun olet määrittänyt kuvanopeudet,  sinin tulee tehdä valinta paikallista tai etäkatselua varten, Kun valitset Optimoi.Järjestelmä asettaa tallennusnopeudet korkeimpiin mahdollisiin arvoihin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.