Skip to main content
Skip table of contents

Laitteen lisääminen

IP kamerat tai enkooderit lisätään sijainnista Videohallintapalvelimet\Laitteisto\Laitteistoasetukset

Uuden laitteen lisääminen:

  1. Valitse Lisää laite 

2. Kirjoita kameran tai enkooderin IP-osoite tai DNS-nimi.

  • Muuta porttia, jos tarpeen Oletuksena portti on 80

3. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana

4. Valitse OK

Järjestelmä kommunikoi nyt kameran kanssa ja näyttää, mitä ajureita voidaan käyttää kameran kanssa.
Kamera saattaa tukea ONVIF:a. Tässä tapauksessa ONVIF-ajuri näytetään listalla

5. Valitse ajuri listalta

Tyypillisesti on suositeltavaa käyttää Natiivi -ajuria , jos se on olemassa.
Monikanavaisille laitteille Kanavat-vaihtoehto voi lisätä laitteen, jolla on pienempi määrä kanavia.
Käyttäjä voi myös nähdä, mikä on laitteen kameran numero.

6. ValitseOK

Jos kamera tukee äänikanavia, näet tästä ilmoituksen.

7. Napsauta OK lisätäksesi myös äänikanavia tai X lisätäksesi vain videokanavan

Kameran lisäyksen jälkeen laite löytyy Laitteistoasetukset-luettelosta

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.