Skip to main content
Skip table of contents

Liikkeentunnistus

Herkkyys ja määrä

Järjestelmä havaitsee liikkeen, kun:

  • Pikselit muuttuvat enemmän kuin asetettu raja (Herkkyys).

  • Määritetty pikselien määrä muuttuu (Määrä).

Jos kuvassa on paljon taustakohinaa, esimerkiksi valaistusolosuhteiden muutoksia, vähennä herkkyyttä vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai suurenna määrärajaa vetämällä liukusäädintä oikealle.

Liikkeentunnistusmenetelmät

Vertaileva tunnistus

Vertaa kuvaa sitä edeltävään kuvaan. Jos erot ylittävät asetetut rajat, järjestelmä havaitsee liikkeen.
Voit käyttää vertailevaa liikkeentunnistusta useimmissa olosuhteissa.
Jos taustalla on kuitenkin paljon liikettä, esimerkiksi sadetta, liikkuvia lehtiä tai valotason muutoksia, käytä mukautuvaa liiketunnistusta.

Mukautuva tunnistus

Vertaa jokaista kuvaa taustakuvaan. Järjestelmä oppii taustakuvan ja siihen kuuluvan liikkeen automaattisesti.
Järjestelmä ei siis tulkitse esimerkiksi liikkuvia lehtiä liikkeeksi.
Lisäksi, jos yli puolet kuvan pikseleistä muuttuu, järjestelmä päättelee, että valaistusolosuhteet ovat muuttuneet.
Tämän seurauksena se nollaa vertailukuvan ja alkaa oppia sitä uudelleen.

Hermeneuttinen tunnistus

On kehittynyt liikkeentunnistusjärjestelmä haastaviin sääolosuhteisiin (esim. rankkasade, "meluisa" taustakuva jne.) ja tilanteisiin, joissa käytetään ulkoisia videosisällön analytiikkatyökaluja (VCA).
On huomattava, että hermeneuttinen tunnistus vaatii enemmän käsittelyresursseja kuin muut tunnistusmenetelmät.

Liikkeentunnistuksen kuvatahti

Määrittää liikkeentunnistuksessa käytettävän kuvataajuuden.
On yleensä suositeltavaa käyttää oletuskuvanopeutta.
IP-kameroissa liikkeentunnistus käyttää ruutujen sisäisiä kuvia ja vastaa ruudun sisäistä taajuutta.
 Tyypillisesti tämä on yksi kuva sekunnissa.

Laskuri

  1. Käynnistä Laskuri

  2. Tarkista liikkeentunnistuksen määrät

  3. Kamerakuvassa näkyy, mikä kamerakuvan alue aiheuttaa liiketunnistustallennuksen

Liikkeen esi- ja jälkitallennuksen aika

Tuettu versiosta V9.5.0 alkaen

Liikkeen esi- ja jälkitallennusta käytetään materiaalin tallentamiseen ennen liikettä ja sen jälkeen.
Jokainen maski voidaan konfiguroida erikseen.
Arvot ovat nollasta 60 minuuttiin.

Käyttäjä voi kopioida valitut arvot kaikkiin kameroihin painikkeella Kopioi kaikkien kameroiden esi- ja jälkitallennusaika

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.