Skip to main content
Skip table of contents

Lisäasetukset

Tämä välilehti sisältää kamera- tai ohjainkohtaiset ainutlaatuiset asetukset. Ohjainpäivitys voi tuoda lisäarvoja tälle välilehdelle.
Useiden kameroiden valitseminen on mahdollista SHIFT- tai CTRL-näppäimillä.
Huomaa, että jos valitset useamman kuin yhden kameran, et voi asettaa parametreja, joita kaikki valitut kamerat eivät tue.

Konfiguroitavat arvot

 • RTP Packet Size

 • RTSP session logging

 • GOV Lenght

 • Custom GOV Lenght

 • Manage privacy mask by the driver

 • Network interface

 • Multicast address: Recording stream

 • Multicast port: Recording stream

 • Multicast address: Viewing stream

 • Multicast port: Viewing stream

 • Multicast address: Streaming stream

 • Multicast port: Streaming stream

 • Multicast TTL

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.