Skip to main content
Skip table of contents

Mikä on Mirasys VMS -ohjelmisto?

Mirasys-ohjelmisto on hajautettu digitaalinen videonhallintajärjestelmä (VMS tai DVMS) video- ja äänivalvontasovelluksiin.
Ohjelmisto voi valvoa reaaliaikaista ja tallennettua video-, ääni- ja tekstidataa ja ohjata PTZ-kameroita, I/O-laitteita ja IP-kameroita.
Ohjelmisto tukee analogisista tai digitaalisista valvontakameroista koostuvia järjestelmiä, jotka tukevat analogisten, digitaalisten tai hybridivalvontajärjestelmien (joka koostuu sekä analogisista että digitaalisista) luomista.
Keskitetty valvontajärjestelmän toimialue voi koostua jopa 150 paikallisesta tai etä-VMS-palvelimesta.
Mirasys ohjelmisto myydään erikseen ja osa Mirasys-videonhallintajärjestelmiä, jotka koostuvat sekä ohjelmistosta että VMS-palvelinlaitteistosta.
Ota yhteyttä Mirasys-toimittajaan saadaksesi tietoja Mirasys-ohjelmistosta tai -laitteistosta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.