Skip to main content
Skip table of contents

Muuta palvelimien osoitteita

Jos palvelimen IP-osoite tai DNS-nimi muuttuu, voit määrittää uuden osoitteen/nimen Muuta palvelimien osoitteita  -työkalun avulla.

Voit muuttaa palvelimen IP-osoitetta tai DNS-nimeä seuraavasti:

  1. Avaa Järjestelmä\Järjestelmäasetukset\Muuta palvelimien osoitteita

  2. Napsauta palvelimen nimeä, jonka IP-osoite on muuttunut.

  3. Valitse Muuta palvelimen osoitetta

  1. Kirjoita palvelimen uusi IP-osoite tai DNS-nimi kenttään Palvelimen uusi osoite.

  2. Valitse OK

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.