Skip to main content
Skip table of contents

Ohjelmistovahti

Järjestelmässä on ohjelmistovahti (järjestelmänvalvontapalvelu), joka valvoo järjestelmää ja suorittaa tiettyjä toimenpiteitä, jos ongelmia ilmenee.
Ohjelmistovahti-työkalussa voit valita tapahtumat, joista ilmoituslistalle lähetetään sähköpostilla ilmoitus ja päästä Ohjelmistovahdin-lokeihin, jotka sisältävät tapahtuneet tapahtumat ja tapahtuneet toimet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.