Skip to main content
Skip table of contents

Päivitä videonhallintapalvelin

Kaikki liitetyt VMS-palvelimet on mahdollista päivittää etänä Päivitä VMS-palvelimet -vaihtoehdon kautta.
Pääpalvelin on päivitettävä kohdasta Windows Ohjauspaneeli\Ohjelmat\Ohjelmat ja ominaisuudet\Poista tai vaihda ohjelma

Muista asettaa Huoltopitotila päälle ennen päivitystä.

 1. Valitse Huolto

 2. Valitse Aseta huoltotila päälle

 3. Valitse huoltotilan kesto

VMS-palvelimen päivittäminen

Päivittääksesi palvelimia, valitse ensin asennustiedosto painikkeella 

Lista päivitetään näyttämään, mitkä palvelimet voidaan päivittää valitulla asennustiedostolla.

Huom: Kun suoritetaan suuri versiopäivitys, esimerkiksi VMS 6. x:stä 7. x:ään, on yleensä ensin päivitettävä palvelinlisenssit ja vasta tämän päivityksen jälkeen VMS-ohjelmisto.Päivitä VMS-palvelimet -valintaikkuna kertoo käyttäjälle jos lisenssipäivitys tarvitaan ennen ohjelmistopäivitystä.Valitse seuraavaksi, mitkä palvelimet haluat päivittää ja haluatko tehdä varmuuskopion ennen päivitystä.

Valitsemalla 

painikkeen aloitat päivityksen ja päivityksen edistymisen valintaikkuna tulee näkyviin:

Tämä dialogi voidaan sulkea milloin tahansa vaikuttamatta palvelinpäivityksiin.

Huom:

 • Edistymisikkuna ei ehkä näytä tilatietoja asennustiedoston siirron ja päivityksen edistymisestä, jos verkkoyhteys on hidas tai katkonainen.

  • Tämä ei anna aihetta huoleen; useimmissa tapauksissa päivitys onnistuu, mutta se voi kestää kauan (20–30 minuuttia).

  • On suositeltavaa varautua mahdollisuuteen päästä etäkäyttöön tällaisille palvelimille.

 • Jos paikallinen palvelin valitaan päivitettäväksi, järjestelmänhallinta sulkeutuu automaattisesti tämän valintaikkunan näyttöön jälkeen.

 • Harvinaisissa tapauksissa jotkin palvelimet vaativat järjestelmän uudelleenkäynnistyksen VMS-ohjelmiston etäpäivityksen jälkeen, jos yhteys pääpalvelimen ja VMS-palvelimen välillä ei palaa päivityksen jälkeen.

  • Yhteyttä VMS-palvelimiin suositellaan valvomaan päivityksen jälkeen.

 • Versiosta 7.4.3 lähtien Mirasys VMS on tukenut 64-bittisiä palvelimia. Päivitys 32-bittisestä (x86) 64-bittiseksi voidaan suorittaa asentamalla mikä tahansa DVMS-versio.

  • Päivityksen jälkeen ikkunoiden ohjauspaneelissa näkyy DVMS-x64 64-bittiselle DVMS:lle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.