Skip to main content
Skip table of contents

Portinohjaus

Portin edelleenohjauksen perusidea on, että se voi käyttää yhtä tai useampaa VMS-palvelinta tai pääpalvelinta reitittimen takana, joka tekee verkko-osoitteiden käännöksen (NAT).

Tyypillisesti tämä tilanne tapahtuu, kun asiakas on verkon ulkopuolella ja tarvitsee pääsyn yrityksen verkon sisällä oleviin palvelimiin.

VMS-palvelinta asennettaessa asennusohjelma tarjoaa mahdollisuuden ottaa käyttöön automaattinen portin edelleenlähetys. Oletustila on off
Jos portin edelleenohjaus ei ole aktivoitu järjestelmää asennettaessa, se voidaan aktivoida toiselta välilehdeltä "VMS-palvelimet".
Avaa näkymä "Portin edelleenlähetys" ja aktivoi valinta "UPnP on käytössä".

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.