Skip to main content
Skip table of contents

Seuranta rooli

Käyttäjillä, joilla on seurantarooli, on oikeus:

Järjestelmä

  • Lokien tallennus

  • SM-palvelimen ja VMS-palvelimen diagnostiikka

  • Lisenssit

  • Ohjelmistovahdin lokit

Profiilit

Voi tarkastella profiilien sisältöä

Käyttäjät

Voi tarkastella järjestelmän käyttäjäryhmiä ja käyttäjiä

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.