Skip to main content
Skip table of contents

VMS-palvelimien roolit

VMS-palvelimen rooli VARAPALVELIN

Jotta palvelin asetetaan varapalvelimeksi, käytettävissä on oltava ilmainen vikasietokäyttöoikeuspaikka.
  Kun palvelin lisätään varapalvelimeksi, System Manager asettaa palvelimen valmiustilaan.
  Varaalvelimet -ryhmä näyttää palvelimen yhteystilat ja palvelimen yleiset asetukset, jos yhteys on saatavilla.

VMS-palvelimen rooli VIALLINEN

Vialliset VMS-palvelimet -ryhmä näyttää yhteystilat; rikkinäisten palvelimien asetuksia ei voi muuttaa.
  Käyttäjät voivat kuitenkin viedä palvelinlokeja, jos yhteys rikkinäiseen palvelimeen on olemassa.
  Jotta viallinen palvelin, joka on korvattu vikasietopalvelimella, saadaan takaisin järjestelmään, se on ensin poistettava manuaalisesti ja lisättävä sitten uudelleen uutena palvelimena.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.