Skip to main content
Skip table of contents

Hälytykset ja FR-asetukset

Hälytykset

VMS-palvelimelle voidaan luoda hälytyksiä listoille, jotka on luotu Listojenhallinnan asetuksissa.

FR-asetukset

FR-palvelun asetuksia voi muokata System Manager sovelluksessa Kamera-asetukset ikkunassa, FR-asetukset välilehdellä.

FR-asetuksissa määritellään kamerat joiden videokuvaa käsitellään FR-palvelussa. Kamerat pitää olla lisättynä VMS-palvelimeen jotta niitä voi käyttää kasvojen havainnointiin ja tunnistukseen. FR palveluita voi olla useampi, ja niillä voi olla erilaiset asetukset.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.