Skip to main content
Skip table of contents

Järjestelmä

Voit muokata ja varmuuskopioida järjestelmäasetuksia Järjestelmä-välilehdellä, seurata järjestelmää ja tutkia kurssin diagnostiikkatietoja.
Voit myös muuttaa tällä välilehdellä palvelimien lisenssiavaimia, kuten lisätä kamerakanavia ja asentaa uuden IP-kameran, metatiedot, ja asiakaslaajennusten ajurit.
Voit myös määrittää ohjelmistovahdin asetukset.

Välilehti sisältää nämä työkalut:

 • Järjestelmäasetukset

 • Yleiset järjestelmäasetukset

 • Sähköpostiasetukset

 • Komentoasetukset

 • Muuta palvelimien osoitteita

 • Järjestelmäosoitteet

 • Päivitä videonhallintapalvelin

 • Varmuuskopiointi

 • Lokien tallennus

 • Asetusten varmuuskopiointi

 • Asetusten palautus

 • Seuranta

 • SM-palvelimen diagnostiikka

 • Local-recorder-diagnostiikka

 • Lisenssit

 • Ohjelmistovahti

 • Ohjelmistovahtiasetukset

 • Ohjelmistovahtiloki

 • Ohjelmalisäkkeet

 • Asenna ajuri

 • Asenna metadata-ajuri

 • Asenna asiakasohjelman ajuri

 • Asenna asiakas-plugin

Avaa työkalu jollakin seuraavista tavoista:

 • Valitse työkalu ja paina Muokkaa

 • Kaksoisnapsauta työkalua

 • Vedä työkalu Järjestelmä-välilehdeltä työtilaan

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.