Skip to main content
Skip table of contents

Kameroiden nimeäminen, resoluutio ja kuvatahti

  1. Valitse kamera listalta

  2. Määritä nimi, resoluutio ja kuvatahti

  3. Vahvista muutokset painamalla OK

Kameroiden nimen, resoluution ja kuvatahdin muuttaminen voidaan tehdä myös sijainnista

System Manager\Videohallintapalvelimet\Kamerat\Streamit

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.