Skip to main content
Skip table of contents

Käyttäjäryhmät

Käyttäjäryhmä määrittelee, mihin Mirasys VMS -sovelluksiin käyttäjäryhmällä on pääsy ja millaiset käyttöoikeudet käyttäjäryhmällä on sovelluksiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.